خدمات گارانتی
شما اینجا هستید : طاها لند  -> محصولات ایستگاهی

محصولات ایستگاهی

دستگاه بدنسازی ایستگاهی شامل موارد زیادی است که در باشگاه های بدنسازی قابل مشاهده است . 
این دستگاه ها برای تناسب اندام بسیار مناسب است که ورزشکاران با توجه به برنامه تمیرینی خود از این دستگاه ها استفاده میکنند . 
این دستگاه ها شامل دستگاه های بدنسازی داخل پا ، خارج پا ، اچ ، بارفیکس ، سرشانه ، فلای ،پشت بازو ، جلو بازو ، پرس سینه ، جلو پا ، پشت پا ، کرانچ و ...... می باشد . 
شرکت بازرگانی مدیران صنعت طاها این محصولات را از برند تخصصی MBH FITNESS به صورت انحصاری وارد ایران میکند در نتیجه قیمت دستگاه بدنسازی در سایت طاهالند با توجه به کیفیت و ارائه خدمات پایین ترین قیمت موجود در بازار است . 
برای خرید دستگاه بدنسازی از شرکت ما با شماره های شرکت تماس حاصل فرمایید .

لیست قیمت محصولات ایستگاهی

قیمت ها بر اساس تومان می باشد
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل MZM-001 برند اورجینال MBH 42,400,000
دستگاه لت زنجیری مدل T9-012C برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی دوکاره داخل پا ، خارج پا مدل MCF-1819 برند اورجینال MBH 86,000,000
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل MCF-012 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل MCF-016 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه لت زنجیری مدل MCF-12C برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل T8-001 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل T8-002A برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل T8-003 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل T8-004 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل T8-007 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل T8-006 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل T8-008 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل T8-010 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل T8-012A برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل T8-012 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل T8-013 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل T8-013A برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه لت زنجیری مدل T8-012C برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل T8-014 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل T8-015 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل T8-016 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی دو کاره جلو پا پشت پا مدل T8-1314 برند اورجینال MBH 103,000,000
دستگاه بدنسازی دوکاره داخل پا خارج پا مدل T8-1819 برند اورجینال MBH 103,000,000
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل T9-001 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل T9-002A برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل T9-003 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل T9-006 برند اورجینال MBH 92,000,000
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل T9-007 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل T9-008 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل T9-010 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل T9-012 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل T9-012A برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل T9-013 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه پشت پا خوابیده مدل T9-013A برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل T9-014 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل T9-015 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل T9-016 برند اورجینال MBH 97,000,000
دستگاه بدنسازی چند کاره جلو پا و پشت پا نشسته مدل MCF-1314 برند اورجینال MBH 86,000,000
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری و پشت بازو دیپ مدل T8-0607 برند اورجینال MBH 103,000,000
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل ACF-002A برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل ACF-003 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل ACF-004 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل ACF-006 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل ACF-007 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل ACF-008 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل ACF-010 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل ACF-012A برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه پشت پا خوابیده مدل ACF-013A برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل ACF-014 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل ACF-015 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل ACF-013 برند اورجینال MBH 78,000,000
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری و پشت بازو دیپ مدل ACF-0607 برند اورجینال MBH 86,000,000
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل MCF-016A برند اورجینال MBH 47,900,000
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل AMS-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل AMS-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل AMS-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل AMS-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت بازو دیپ مدل AMS-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل AMS-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل AMS-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل AMS-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل AMS-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل AMS-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل AMS-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل AMS-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل AMS-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی شکم خلبانی مدل AMS-010A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل AMS-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل AMS-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل AMS-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل AMS-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل AMS-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل AMS-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی نشر از جانب مدل AMS-003A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل MCF-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل MCF-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل MCF-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل MCF-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل MCF-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا خوابیده مدل MCF-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل MCF-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل MCF-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی خارج پا مدل MCF-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل MCF-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل MCF-003 برند اورجینال MBH 47,900,000
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل MCF-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل MCF-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل MCF-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل MCF-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل MCM-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل MCM-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل MG-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل MG-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پارالل بارفیکس مدل MG-008A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل MG-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل MG-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل MG-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل MG-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل MG-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل MG-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل MG-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل MG-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل MG-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل MG-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل MG-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل MG-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل MG-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل MG-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل MG-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل MG-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی نشر از جانب مدل MG-003A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل MTM-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل MTM-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل MTM-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل MTM-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل MTM-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل MTM-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل MTM-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل MTM-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل MTM-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل MTM-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل MTM-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل MTM-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل MTM-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل MTM-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل MTM-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل MTM-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل MTM-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی نشر از جانب مدل MTM-003A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل MZM-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل MZM-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل MZM-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل MZM-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل MZM-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل MZM-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل MZM-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل MZM-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی خارج پا مدل MZM-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل MZM-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل MZM-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل MZM-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل MZM-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل MZM-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل MZM-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل MZM-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل MZM-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل MZM-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل MZM-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره پرس پا و ساق پا مدل LY-15/17 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل LY-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل LY-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره اچ زیر بغل و لت زنجیری مدل LY-04/12 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره جلو بازو و پشت بازو مدل LY-06/07 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره شکم و فیله مدل LY-09/10 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل MDM-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل MDM-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل MDM-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل MDM-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل MDM-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل MDM-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل MDM-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی شکم خلبانی مدل MDM-010A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل MDM-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل MDM-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل MDM-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل MDM-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل MDM-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل MDM-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل MDM-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره داخل پا خارج پا مدل LY-18/19 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره سرشانه و پرس سینه مدل XLY 03A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره لت و قایقی مدل XLY 12a برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو و پشت بازو مدل XLY 06-07a برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل MDM-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره شکم و فیله مدل XLY 09-10 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره جلو پا و پشت پا مدل XLY 13-14a برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل T8-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی دوکاره داخل پا و خارج پا مدل MZM-1819 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل T9-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل T9-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل T9-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل T9-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره سرشانه و پرس سینه مدل MCF 03A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری و پشت بازو دیپ مدل MCF-0607 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره لت و قایقی مدل MCF-12a برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی خارج پا مدل T9-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل T9-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه و سرشانه مدل 8FU-001A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل 8FU-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل AD-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل AD-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل AD-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل AD-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل AD-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل AD-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل AD-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل AD-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل AD-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل AD-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت زنجیری مدل AD-012C برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل AD-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا خوابیده مدل AD-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل AD-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل AD-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل AD-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل AD-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل AD-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی خارج پا مدل AD-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل ACF-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل ACF-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل ACF-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل ACF-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه لت زنجیری مدل ACF-012C برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل ACF-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل ACF-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل ACF-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی خارج پا مدل ACF-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس سینه مدل AM7-001 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فلای سینه مدل AM7-002A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی سرشانه ماشین مدل AM7-003 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی اچ زیر بغل مدل AM7-004 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو بازو لاری مدل AM7-006 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت بازو دیپ مدل AM7-007 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی بارفیکس کمکی مدل AM7-008 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل AM7-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کرانچ شکم مدل AM7-010 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل AM7-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل لت مدل AM7-012 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی زیر بغل قایقی مدل AM7-012A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل AM7-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه پشت پا خوابیده مدل AM7-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی جلو پا مدل AM7-014 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پرس پا ماشین مدل AM7-015 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل AM7-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل AM7-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل AM7-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل AM7-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی خارج پا مدل AM7-019 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره سرشانه و پرس سینه مدل ACF-03 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی دوکاره داخل پا ، خارج پا مدل ACF-1819 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره جلو پا و پشت پا نشسته مدل ACF-1314 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل AMS-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل AMS-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل MCF-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی داخل پا مدل MCF-018 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی ساق پا نشسته ماشین مدل MCF-017 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل MCF-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل MG-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل MTM-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل MTM-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل MTM-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل MZM-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل MZM-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی چند کاره جلو پا و پشت پا مدل LY-13/14 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا نشسته مدل MDM-013 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی پشت پا خوابیده مدل MDM-013A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی کات باسن مدل MDM-016A برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل MG-016 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی قفسه پروانه مدل T8-002 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی فیله کمر مدل T8-009 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دستگاه بدنسازی مسگری مدل T8-011 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
ارسال نظر / پرسش در مورد محصولات ایستگاهی
CAPTCHA
ارسال سریع
ارسال سریع
تا 72 ساعت
تضمین اصالت کالا 
تضمین اصالت کالا
کالای اصل و معتبر
ضمانت بازگشت 
سفارش آسان
خرید آنلاین و حضوری
گارانتی معتبر 
گارانتی معتبر
گارانتی اصل و معتبر
خدمات پس از فروش 
خدمات پس از فروش
پاسخگویی 24 ساعته
تماس با طاها لند
تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان گلها ، توحید 5 ، پلاک 32 ، مجتمع طاها
logo-samandehi
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها لند

ما ( گروه بازرگانی ورزشی طاها - شرکت و بازرگانی مدیران صنعت طاها ) با فعالیتی چندین ساله در صنعت ورزش، پس از واردات و پخش تجهیزات ورزشی خانگی (تردمیل و دوچرخه ) ، با توجه به نیاز روز افزون ورزشکاران و جامعه ورزش به لوازم بدنسازی با کیفیت باشگاهی، اقدام به واردات کلیه محصولات هوازی و بدنسازی کردیم و  نماینده انحصاری برندهای معتبر mbh و PowerMax و Seg هستیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی ورزشی طاها می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح