خدمات گارانتی
شما اینجا هستید : طاها لند  -> محصولات هوازی

محصولات هوازی

لیست قیمت محصولات هوازی

قیمت ها بر اساس تومان می باشد
ایربایک باشگاهی مدل K29100 برند اورجینال POWERMAX 40,000,000
تردمیل باشگاهی مدل TA-8715 برند اورجینال SEG تایوان 259,000,000
الپتیکال و اسکی فضایی باشگاهی مدل EG-8529 برند SEG تایوان 137,000,000
دوچرخه باشگاهی مدل UG-8020 برند اورجینال تایوان Seg 95,500,000
تردمیل باشگاهی مدل M03 برند اورجینال MBH 146,500,000
الپتیکال خانگی مدل EFIT 61705EH برند اورجینال PowerMax 43,500,000
دوچرخه مبله خانگی مدل Cardio 5105R برند اورجینال PowerMax 18,000,000
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 41800R برند اورجینال PowerMax 26,000,000
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی مدل BC4713 برند اورجینال POWERMAX 31,000,000
دستگاه بدنسازی مولتی هیپ ماشین مدل T9-016 برند اورجینال MBH 97,000,000
تردمیل باشگاهی مدل S600 برند اورجینال MBH Fitness 95,500,000
تردمیل باشگاهی مدل MS80 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل X3 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ مدل M-5811 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل BG-8220 برند اورجینال تایوان Seg تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی باشگاهی مدل EG-8520 برند اورجینال تایوان Seg تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی باشگاهی مدل M-8809EL برند اورجینال MBH تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل ADT-950 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 338EH برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
اسکی فضایی خانگی مدل EFIT 41805EH برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-902PH برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل 5105B برند اورجینال پاورمکس Powermax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 338B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 41800B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 61705B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 61705R برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 158H برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل sx190 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل DL800 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی باشگاهی مدل M-88088EL برند اورجینال MBH تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل MT-2600 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل MT-2800 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل MT-4500 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل MT-8500 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی خانگی مدل SUPRA EX9 برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی M003 با نمایشگر TV برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL811 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL812 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL836 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL837 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL875 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL876 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL885 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL886 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL895 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL896 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL950 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL951 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل TL996 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل TL838 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل TL952 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل M001 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل M002 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل M-9900 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل Lt-01 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل F202 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل Ht02A برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل TL997 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
اسکی فضایی خانگی مدل TL877 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل ISHINE800 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل NEW A51 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل NEW 6.0 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل Q6 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل Q7 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل SP-08 برند اورجینال POWERMAX 105,000,000
تردمیل باشگاهی مدل MS90 برند اورجینال MBH FITNESS تماس بگیرید
ایربایک باشگاهی مدل K22611 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل EB7000 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل EB8000 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل CARDIO BS25 برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی مدل M-5810 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل BG-8229 برند SEG تایوان تماس بگیرید
دوچرخه ثابت باشگاهی مدل UG-8029 برند SEG تایوان تماس بگیرید
تردمیل باشگاهی مدل U05 برند اورجینال MBH Fitness تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ باشگاهی مدل M-5807 برند اورجینال MBH تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل CORSA IC911 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-905 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-920 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-924 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-925-M برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-929 برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-932 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه اسپینینگ خانگی مدل ET-935 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 158B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 158R برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل TL998 برند اورجینال PROMAX تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل ADT-2400 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 51800R برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل 6603 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی خانگی مدل AETHER F2 برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل 3302 برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل ADT-1800 برند اورجینال تایوان Powermax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل ADT-900 برند اورجینال تایوان PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 31700E برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 31700EH برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی خانگی مدل EFIT 31705E برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 31705EA برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 336EA برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال خانگی مدل EFIT 41800EH برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
الپتیکال و اسکی فضایی خانگی مدل EFIT 51800EH برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 31700B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 31705B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 336B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 350B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 379B برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 380B برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 381B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 41805B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 51800B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل EFIT 61805B برند اورجینال Powermax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل OCEAN 330B برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 31700R برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 31705R برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 338R برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 380L برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 41805R برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل 514B برند اورجینال پاورمکس Powermax تماس بگیرید
تردمیل خانگی مدل ADT-1800M برند اورجینال تایوان Powermax تماس بگیرید
دوچرخه مبله خانگی مدل EFIT 61600R برند اورجینال PowerMax تماس بگیرید
دوچرخه ثابت خانگی مدل SMART 360B برند اورجینال POWERMAX تماس بگیرید
ارسال نظر / پرسش در مورد محصولات هوازی
CAPTCHA
ارسال سریع
ارسال سریع
تا 72 ساعت
تضمین اصالت کالا 
تضمین اصالت کالا
کالای اصل و معتبر
ضمانت بازگشت 
سفارش آسان
خرید آنلاین و حضوری
گارانتی معتبر 
گارانتی معتبر
گارانتی اصل و معتبر
خدمات پس از فروش 
خدمات پس از فروش
پاسخگویی 24 ساعته
تماس با طاها لند
تهران ، شهرک غرب ، بلوار دریا ، خیابان گلها ، توحید 5 ، پلاک 32 ، مجتمع طاها
logo-samandehi
فروشگاه تجهیزات ورزشی طاها لند

ما ( گروه بازرگانی ورزشی طاها - شرکت و بازرگانی مدیران صنعت طاها ) با فعالیتی چندین ساله در صنعت ورزش، پس از واردات و پخش تجهیزات ورزشی خانگی (تردمیل و دوچرخه ) ، با توجه به نیاز روز افزون ورزشکاران و جامعه ورزش به لوازم بدنسازی با کیفیت باشگاهی، اقدام به واردات کلیه محصولات هوازی و بدنسازی کردیم و  نماینده انحصاری برندهای معتبر mbh و PowerMax و Seg هستیم.

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گروه بازرگانی ورزشی طاها می باشد .
طراحی سایت و سئو : ایران طراح